Musikern och låtmakaren Mats Götherskjöld i det lilla formatet

MATS GÖTHERSKJÖLD 

Sång, gitarr och en hel del kul mellansnack från denne härlige mångsysslare
Mats Götherskjöld  på PorterPelle – det är Vad Majorna behöver i dessa tider. Mats är dessutom skapligt kul, tänkte PP högt.

Vill du se höra bra – säkert så boka dig en plats

Svenska visor blandas med egna låtar och covers från storheterna abroad …”

Du som är,ansvarsfull symtomfri, ÄR VÄLKOMMEN, VI TAR GEMENSAMT ANSVAR OM genomförande i det lilla formatet, i placering och i vårt beteende

På scen kl 19.00,

www.matsgotherskjold.se

Musikavgift på notan 50 kr/ person
Vi bokar i inkommen ordning info@porterpelle.se eller mejl info@porterpelle.se

Max 50 personer