Christian & Christoffer (Posörerna) Lundells lyrik i centrum

Lundells lyrik i centrum

Cristian & Christoffer (Posörerna)

Coffe & Brollan

Här kommer bröderna Lindberg (sång respektive piano i Posörerna) och  gör en avskalad akustisk kväll

Målet är att uppmärksamma Ulf Lundells texter och lyfta fram låtar som genom åren berört Christian och Christoffer på olika sätt.

Med piano, gitarr och sång blir det en kväll där Lundells lyrik står i centrum.

Välkomna!

Pris / person 100 kr på notan

Vi bokar plats i inkommen ordning på info@porterpelle eller porterpelle.se under boka